Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–november ökade med 1911 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 12.12.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–november 2016 var totalt 54 551 miljoner euro. Ökningen var 1 911 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–november 30 262 miljoner, som är (+2,9 %) 853 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 26 628 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 360 miljoner euro (+1,4 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– november till 4 696 miljoner, som är (+5,9 %) 263 miljoner mer än året innan. 

Momsintaget var i januari–november 13 434 miljoner, dvs. 449 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

 

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.