Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–october ökade med 2 240 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.11.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–oktober 2016 var totalt 49 461 miljoner euro. Ökningen var 2 240 miljoner euro (+4,7 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–oktober 27 529 miljoner, som är (+2,2 %) 589 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 24 370 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 401 miljoner euro (+1,7 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– oktober till 4 150 miljoner, som är (+6,2 %) 243 miljoner mer än året innan. 

Momsintaget var i januari–oktober 12 188 miljoner, dvs. 427 miljoner (+3,6 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

 

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.