Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–september ökade med 1 337 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 11.10.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–september 2016 var totalt 44 374 miljoner euro. Ökningen var 1 337 miljoner euro (3,1 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–september 24 374 miljoner, som är (+2,0 %) 478 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 22 017 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 325 miljoner euro (+1,5 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– september till 3 751 miljoner, som är (+5,2 %) 187 miljoner mer än året innan. 

Momsintaget var i januari–september 10 940 miljoner, dvs. 307 miljoner (+2,9 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.