Skattefria resekostnadsersättningar för 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 30.11.2016

Det skattefria inrikes heldagtraktamentet är 41 euro, det partiella dagtraktamente är 19 euro och måltidsersättningen är 10,25 euro.

Den skattefria kilometerersättningen är 41 cent/km.

Läs mera: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017