Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte

Skatteförvaltningens meddelande, 12.4.2016

Uppdatering 12.4.2016 kl. 14.00: Störningen har åtgärdats och telefontjänsten fungerar normalt.

Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.  

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.