Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte

Skatteförvaltningens meddelande, 23.11.2016

Uppdatering 23.11.2016 kl. 15.20: telefontjänster fungerar normalt. 

Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.  

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.