Skatteförvaltningens telefonnummer ändras 25.4.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 18.4.2016

Skatteförvaltningens växelnummer, service- och faxnumren samt tjänstemännens företagsnummer ändras. Kontrollera de nya numren fr.o.m. 25.4 på adressen skatt.fi/kontaktuppgifter.

Skatteförvaltningen övergår i slutet av april 2016 till att använda statens gemensamma företagsnummer som börjar med siffrorna 029:

  • Växeln: Numren till den riksomfattande telefonväxeln blir 029 512 000 (finska) och 029 512 001 (svenska).
  • Servicenumren: De gamla servicenumren som börjar med siffrorna 020 69 börjar i stället med 029 49.
  • Faxnumren: De gamla faxnumren ändras helt och antalet minskar. De nya faxnumren börjar med siffrorna 029 512.
  • Företagsnumren: Tjänstemännens gamla direkta företagsnummer som börjar med siffrorna 020 61 börjar i stället med 029 51. Tjänstemännens mobiltelefonnummer ändras inte.

De nya numren uppdateras på våra webbsidor samt dokument och publikationer fr.o.m. 25.4.2016. Tills dess syns de gamla numren i dokument till kunder, t.ex. i förhandsifyllda skattedeklarationer. Under en övergångsperiod kopplas samtalen som kommer till de gamla numren till de nya numren.

Ändringen inverkar inte på det pris kunden betalar för samtalet.