Skatteförvaltningens telefonnummer ändras i slutet av april

Skatteförvaltningens meddelande, 16.3.2016

Skatteförvaltningen övergår till att använda statens gemensamma företagsnummer som börjar med siffrorna 029 i slutet av april 2016. Servicenumren, numren för telefonväxeln, faxnumren och handläggarnas företagsnummer ändras. Handläggarnas mobiltelefonnummer ändras inte.

De nya numren publiceras i april då också närmare information ges om dem. Numren uppdateras i skatt.fi, i Skatteförvaltningens dokument, publikationer, elektroniska telefonkataloger och nummerupplysningen. Under en övergångsperiod kopplas samtalen som kommer till de gamla numren till de nya numren.

Ändringen inverkar inte på det pris kunden betalar för samtalet.