Skatteförvaltningens avgifter ändras

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2016

Till exempel beskattningsintyg som behövs för social- och hälsovård blir avgiftsfria.

Dokument som behövs för att verkställa beskattningen eller för ekonomi- och skuldrådgivning är fortfarande avgiftsfria. Avgiftsfria dokument kan beställas per telefon från skattebyråerna. Du kan också beställa skatteintyget i den automatiska telefontjänsten. Då är dess pris fortfarande 10 euro.

Förhandsavgöranden från Skatteförvaltningen är fortfarande avgiftsbelagda, men från och med början av år 2016 halveras priserna när avgörandena hör till samma helhet.

Resterande avgifter höjs i början av år 2016. Höjningen är ca 10 procent.

Kontantbetalningarna upphör på skattebyråerna

Från och med den 1 januari 2016 hanteras inte längre kontanter på skattebyråerna. Avgifterna kan från och med början av 2016 betalas antingen med bankkort eller faktura.

Orsaken till att kontantbetalningen upphör är att kontantbetalningar har blivit ovanligare. Allt fler kunder använder bankkort. Det går också att få en faktura från skattebyrån om man inte har ett bankkort.