Skatteförvaltningens år 2016 – viktiga datum för medier

Skatteförvaltningens meddelande, 14.4.2016

Beskattningens årscykel syns året runt i medborgarnas liv. Här har vi sammanställt de viktigaste datumen åt medierna.


Januari

 • Kunderna får sina skattekort för 2016
 • Skatteförvaltningen ordnar poppuppevenemang för att hjälpa allmänheten med att beställa skattekort

Februari

 • 1.2: skattekorten för 2016 träder i kraft
 • 2.2: förfallodag för andra kvarskatteraten för skatteåret 2014

Mars

 • Fastighetsägarna får sina fastighetsbeskattningsbeslut
 • Preliminär statistik över fastighetsbeskattningen för 2016 publiceras
 • Rörelseidkarna och yrkesutövarna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer
 • 3.3: webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas
 • 3.3: webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas
 • Enheten för utredning av grå ekonomi publicerar övervakningsstatistiken för 2015

April 

 • 4.4: sista inlämningsdag för yrkesutövarnas och rörelseidkarnas förhandsifyllda skattedeklarationer
 • Personkunderna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer
 • Preliminär statistik över personkundernas inkomster enligt årsanmälningarna för skatteåret 2015 publiceras
 • Skatteförvaltningens årsberättelse 2015 publiceras

Maj

 • 4.5 eller 13.5: sista inlämningsdag för personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer
 • 4.5 resp. 13.5: webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för personkunder

Augusti

 • Postningen av beskattningsbeslut till personkunderna inleds i mitten av augusti. Postningen pågår ända till slutet av oktober

September

 • 5.9: förfallodag för fastighetsskattens första rat
 • Statistiken över fastighetsskatten 2016 publiceras
 • Anvisningen och blanketten för beställning av offentliga beskattningsuppgifter för medier läggs ut på skatt.fi i mitten av september

Oktober

 • Sista dagen för mediernas beställningar av offentliga beskattningsuppgifter är i början av oktober
 • 20.10: förfallodag för fastighetsskattens andra rat
 • 31.10: beskattningen för skatteåret 2015 slutförs

November

 • 1.11: beskattningsuppgifterna för 2015 blir offentliga och läggs fram för påseende på skattebyråerna Beskattningsuppgifterna lämnas ut till medier i elektronisk form kl. 8:00
 • Statistiken för personkundernas inkomstskatter och näringsrelaterade skatter 2015 publiceras
 • Skatteförvaltningen påminner kunderna att kontrollera sina kontonummer med tanke på utbetalning av skatteåterbäringarna
 • 25.11: förfallodag för kvarskattens första rat
 • Skatteåterbäringarna för 2015 betalas in på bankkonton den 29 november
 • Enheten för utredning av grå ekonomi publicerar sin rapport Grå ekonomi 2016

December

Ytterligare information till media:

 • Mer om personkundernas viktiga datum på skatt.fi.
 • Mer om företags- och samfundskundernas viktiga datum på skatt.fi.
 • Skatteförvaltningens statistik och forskningsrapporter på skatt.fi
 • Genom att följa Skatteförvaltningen på Twitter @verouutiset får du nya meddelanden direkt.
 • Skatteförvaltningens medietjänst betjänar vardagar året runt.