Skatteförvaltningen söker medlemmar till kundjuryerna för bokföringsbyråer

Skatteförvaltningens meddelande, 15.3.2016

De första kundjuryernas verksamhet upphörde vid utgången av 2015. Nu söks medlemmar för den nya verksamhetsperioden 2016–2018. Det finns en jury inom alla företagsskattebyråers områden på följande orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa och Uleåborg.

Kundjuryerna ger bokföringsbyråerna en möjlighet att ge respons om och utvecklingsförslag för Skatteförvaltningens verksamhet och tjänster samt att delta i exempelvis testningen av webbtjänster. Med hjälp av kundjuryerna utvecklas också Skatteförvaltningens handledning, och personalens kännedom om kunderna i anslutning till bokföringsbyråerna utvidgas.

I slutet av hösten 2015 insamlades respons om juryernas verksamhet från jurymedlemmarna. Bland dem som lämnade svar i responsenkäten uppskattades den goda, öppna diskussionen, utbytet av åsikter och erfarenheter inom kundjuryerna. Möjligheten att delta i utvecklingen av Skatteförvaltningens verksamhet och tjänster med tanke på bokföringsbyråerna ansågs också vara viktig. Nästan alla som lämnade svar ansåg att det fanns behov av juryernas verksamhet.

Bokföringsbyråer av olika storlek söks till kundjuryerna. Målet är att få en täckande representation från bokföringsbyråfältet. Kundjuryerna sammanträder två gånger per år i en halv dag långa sammankomster där närvaro av bokföringsbyråernas representanter eller deras ersättare önskas. Verksamhetsperioden är tre år. Bokföringsbyråerna svarar själva för deltagarkostnaderna, till exempel resekostnaderna. Språket i juryerna är finska.

Svenskspråkiga bokföringsbyråer är välkomna med ansökningar om medlemskap i juryerna, även om språket i juryerna är finska.

Ansökningstiden går ut 29.3.2016.

Välkommen med ansökan!

Ja tack, vi vill vara med i kundjuryn  (ansökan är endast på finska)

Med vänlig hälsning,

Skatteförvaltningen
Gruppen för koordinering av bokföringsbyråsamarbetet