Skatteförvaltningen påminner om kvarskattens andra rat per sms – förfallodag den 2 februari

Skatteförvaltningens meddelande, 27.1.2016

Ett textmeddelande för att påminna om betalning av kvarskattens andra rat skickas i januari till ca 10 000 kunder.

Cirka 10 000 kunder får vecka 4 ett sms i vilket påminns att kvarskattens andra rat förfaller till betalning tisdagen den 2 februari. Mottagarna av meddelandet utgör ett urval av de kunder som ska betala sin kvarskatt i två rater. 500 000 kunder ska betala den andra raten av kvarskatt som uppgår till ett totalbelopp på 550 miljoner euro.

Sms-påminnelsens mål är betalning i tid

Målsättningen med Skatteförvaltningens sms-kampanj är att så många som möjligt ska betala sin kvarskatt i tid utan dröjsmålspåföljder.

Om det inte har gjorts några ändringar i beskattningsbeslutet har de ursprungliga giroblanketterna skickats tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2015. Du kan inte själv skriva ut giroblanketter på skatt.fi. Ring vid behov servicenumret för betalningar 020 697 027 (lna/msa) för att fråga om dina betalningsuppgifter.

Till en del av sms-mottagarna skickas också en enkät för feedback efter påminnelsemeddelandet.

Skatteförvaltningen ber aldrig om bankkoder eller personuppgifter per sms

I Skatteförvaltningens textmeddelanden efterfrågas aldrig nätbankkoder eller personuppgifter. Textmeddelandena är gratis för mottagaren.

Ytterligare information om betalning av kvarskatt