Skatteförvaltningen övervakar försök till identitetsstöld strikt

Skatteförvaltningens meddelande, 27.10.2016

Till följd av avslöjade identitetsstölder som riktats mot företag övervakar vi intensivt bl.a. om kontonummerändringar och begäranden om momsåterbäringar är äkta.

Som en del av den fortlöpande övervakningen upptäckte vi i augusti att det mot finländska företag har riktats identitetsstölder genom vilka tjuvarna har försökt få momsåterbäringar med falska grunder och på fel konton.

Bedrägerierna gäller huvudsakligen momsdeklarationer som lämnas in på papper och därför rekommenderar vi att alla företag ska sköta sina skatteärenden via webbtjänsterna.

Tvivelaktiga ändringsanmälningar kontrolleras

Skatteförvaltningen har höjt övervakningsnivån permanent i fråga om detta. Vi kontrollerar framför allt alla anmälningar om ändring av kontonummer från företag som lämnar in pappersdeklarationer, för att vara säkra på att anmälningarna är äkta och inte bedrägeriförsök.

På grund av att vi kontrollerar saken kommer vi kontakta företag allt oftare. Vi hoppas att företagen förstår situationen.

Hur bör ditt företag agera om identitetsstöld upptäcks?

När Skatteförvaltningen upptäcker att det mot ett företag har riktats identitetsstöld, kontaktar vi alltid kunden. Om det kommer fram att den som gjort identitetsstölden begått skattebedrägeri eller försökt till det, gör Skatteförvaltningen en polisanmälan.

Om skattebedrägeri eller försök till det inte har begåtts, är det företaget som i sista hand själv överväger och fattar beslut om att göra polisanmälan om identitetsstöld. Företaget har i samtliga fall rätt att från Skatteförvaltningen få de uppgifter som gäller företaget.

Om du misstänker att det mot ditt företag har riktats identitetsstöld som gäller skatter, kontakta Skatteförvaltningens kundservice.

Läs mer: