Skatteförvaltningen intensivövervakar momsbeskattning för att bekämpa bedrägerier

Skatteförvaltningens meddelande, 19.4.2016

Skatteförvaltningen har vid momsövervakningar upptäckt avsevärda ogrundade momsåterbäringar. Skatteförvaltningen känner till flera typiska sätt som använts vid bedrägerierna. 

Skatteförvaltningens bruttointag av moms i Finland var ca 25 miljarder euro år 2015. Negativ moms som berättigar till återbäring deklarerades för ca 11 miljarder euro. Till momssystemets karaktär hör att det uppstår ett stort antal återbäringar. Skatteförvaltningarnas mål är att återbetala kundernas pengar så snabbt som möjligt. Återbäringarna spelar en stor roll för rörelsen framför allt i exportföretag och företag som gör investeringar.  

Skatteförvaltningen i Finland vill genom olika slags riskbedömningar avslöja oegentligheter som ständigt uppdagas vid vår egen övervakning. I fjol upptäcktes det enbart under skatterevisioner att 140 företag hade ogrundade momsåterbäringar med den totala inverkan om ca 10 miljoner.  Till karaktären var återbäringarna gjorda i bedrägligt syfte. Momsövervakningen av företag består av hantering av kunduppgifter, deklarations- och betalningsövervakning samt riskhantering med hjälp av analyser. Återbäringstiderna för negativ moms kan bli längre på grund av övervakningsåtgärder som leder till undersökningar. 

Genom informationsutbyte och samarbete mellan myndigheter avslöjas dessutom oegentlighet i användning av momssystemet, som övervakas tillsammans. I många länder i Mellaneuropa är det ett problem att systemet missbrukas och på EU-nivån orsakar de omfattande bedrägerierna i den gemenskapsinterna handeln avsevärda skatteförluster. Skatteförvaltningen har redan länge varit en aktiv aktör på EU-nivån i bekämpningen av momsbedrägerier.

Enligt en undersökning som Internationella valutafonden (IMF) publicerat 2016 är momsfelet i Finland mycket litet vid internationell jämförelse.