Skatteförvaltningen har uppdaterat beskattningsanvisningen för allmännyttiga samfund

Skatteförvaltningens meddelande, 11.5.2016

Beskattningsanvisningen för allmännyttiga samfund har uppdaterats. Till exempel avsnittet som gäller bedömningen av ett stödsamfunds allmännyttighet har ändrats på basis av högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD:2015:125. Dessutom preciserar anvisningen bedömningen av skattepliktigheten för kafé-, restaurang- och kioskverksamhet vid inkomstbeskattningen i enlighet med avgörandet HFD:2015:174 och förutsättningarna för ansökande om momsskyldighet i enlighet med avgörandet HFD:2015:179.