Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om beskattningsförfarandet för förvaltarregistrerat inhemskt aktieinnehav

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2016

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om beskattningsförfarandet gällande förvaltarregistrerat inhemskt aktieinnehav. I anvisningen behandlas sådana eventuella situationer av dividendutdelning där utländska parter som förvarar värdepapper förvaltarregistrerat sådana aktier i finländska bolag som ägs av finländska personer, samfund och stiftelser.