Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning som gäller källbeskattningen av dividender för utländska pensionsanstalter

Skatteförvaltningens meddelande, 22.3.2016

Skatteförvaltningen har publicerat anvisningen Källbeskattning av dividender för utländska pensionsanstalter som tillhandahåller lagstadgade pensioner. I anvisningen behandlas en ändring av källskattlagen enligt vilken en utländsk pensionsanstalt som motsvarar en inhemsk pensionsanstalt kan göra ett avdrag enligt näringsskattelagen för dividendinkomst från Finland.

Skatteförvaltningens anvisning Källbeskattning av dividender för utländska pensionsanstalter som tillhandahåller lagstadgade pensioner