Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om fastighetsbegreppet i mervärdesbeskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 19.12.2016

Begreppet fastighet i momsbeskattning harmoniseras inom Europeiska unionen (EU) från början av år 2017. Målet för bestämmelserna är att säkerställa att tjänster som anknyter till fastighet behandlas skattemässigt enhetligt i EU-länderna. I regel motsvarar de nya bestämmelserna de nuvarande bestämmelserna  och beskattningspraxis. Den största förändringen för Finland är att en del av de maskiner och utrustning som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet betraktas som fastighet.

Tillämpningsområdet för omvänd skattskyldighet i byggbranschen förändrades inte i.o.m. den nya anvisningen. Ändringar gjordes bara till den del som sättet för uppförande av en byggnad eller konstruktion och dess flyttbarhet samt den tillfälliga naturen av användningen påverkar definitionen av fastighet.  Däremot gäller den omvända skattskyldigheten i byggbranschen fortsättningsvis inte tjänster som tillämpningsområdet tjänster som avser maskiner eller utrustning som används för en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

Fastighetsbegreppet i mervärdesbeskattningen fr.o.m. 1.1.2017