Skatteförvaltningar samarbetar kring Panamaläckan

Skatteförvaltningens meddelande, 15.4.2016

OECD:s informationsutbytesnätverk JITSIC, som höll möte 13.4.2016, var enhälligt om att Panamaläckan kräver intensifierat internationellt samarbete.

Skatteförvaltningen var representerad vid det möte som OECD:s informationsutbytesnätverk JITSIC höll i Paris 13.4.2016. Mötet beslutade om en gemensam handlingsplan som syftar bland annat till att skatteförvaltningarna får Panamamaterialet.

– Vår skatteförvaltning kommer att delta aktivt i det överenskomna samarbetet som koordineras av JITSIC. Vi kommer aktivt att utnyttja även andra forum, exempelvis det nordiska samarbetet, berättar överdirektör Sanna Alamäki.

Skatteförvaltningen har fört diskussioner om materialet ur olika aspekter särskilt med sina nordiska kolleger. Än så länge har Skatteförvaltningen i Finland inte fått material från Panamaläckan.

– På grund av sekretessbestämmelser kan vi inte kommentera uppgifter som andra länder eventuellt förfogar över, påminner Alamäki.

På skatt.fi-sidan Skatteparadis finns information om Panamaläckan och svar på vanliga frågor om skatteparadis. Läs även pressmeddelandet angående OECD-mötet.