Skattebyråernas öppettider sommaren 2016

Skatteförvaltningens meddelande, 23.5.2016

Sommaren medför ändringar i skattebyråernas öppettider 1.6–31.8.2016. Kontrollera alltid öppettiderna i skattebyråns kontaktuppgifter.

Telefonservicen betjänar dig från måndag till fredag kl. 9.00–16.15. I juli svarar vi på telefon kl. 9.00–15.00. På midsommaraftonen har telefonservicen och skattebyråerna stängt.

Chatten betjänar också på sommaren på adressen skatt.fi. Via chatten får du råd och hjälp från måndag till fredag kl. 9:00–16:15, i juli kl. 9:00–15:00. Chattikonen syns på de sidor där chatten används (till exempel på sidor Skattekort och Blanketter).

Sköt dina skatteärenden på nätet

På webbplatsen Skatt.fi hittar du svar på många frågor också på sommaren. De aktuella blanketterna och servicenumren finner du på samma sida som den anvisning som gäller ärendet. Det är lätt att sköta ärenden också på nätet.