Skatteåterbäringen kan användas för obetalda skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 14.11.2016

Om den som får skatteåterbäring har skatteskuld kommer skatteåterbäringen (eller en del av den) som betalas ut den 29 november att användas för att betala skatteskulder. Skatteförvaltningen skickar ett meddelande om kvittning till kunderna. Ur det framgår vilka obetalda skatter skatteåterbäringen kommer att användas för. Meddelandena om kvittning kommer fram till kunderna under tiden 14–28.11.2016. I meddelandet om kvittning visas summan som kvittats mot skatteskuld och information om skulden som kvittas med beloppet.

För företags- och samfundskunder visas kvittningen som gjorts på skattekontot på kontoutdraget för november. Inget separat brev skickas om detta.

Läs mera: Personkunders skatteåterbäringar