Skatteåterbäringarna betalas in på bankkonton 29.11

Skatteförvaltningens meddelande, 29.11.2016
Uppdatering 29.11: Skatteåterbäringarna har idag betalats in på kundernas konton.

Skatteåterbäringarna till personkunder betalas in på bankkonton 29.11. Förfallodagen för kvarskattens första rat är 25.11.

Skatteåterbäringen betalas in 29.11 på det bankkonto som du har anmält. Om du inte har anmält ditt kontonummer senast 18.11 till Skatteförvaltningen kommer skatteåterbäringen att betalas i form av betalningsanvisning fr.o.m. 7–9.12  på OP Gruppens andelsbanker. Ta med dig avin och ett officiellt identitetsbevis. Skatteåterbäringen kan tas ut inom 28 dagar från datumet i betalningsavin.

Förfallodagen för kvarskattens första rat är 25.11 

Förfallodagen för den första kvarskatteraten för skatteåret 2015 är 25.11. Den andra raten ska betalas senast 1.2.2017. Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mera delas beloppet i två rater. Om du har beställt e-faktura om kvarskatten kommer den till nätbanken ca 2 veckor före förfallodagen.

Skattekvittning kan minska återbäringsbeloppet

Om du har obetalda skatter gör Skatteförvaltningen en skattekvittning, dvs. använder skatteåterbäringen som betalning för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan även använda skatteåterbäringen för de skatteskulder som du ansvarar för.

Din återbäring har kunnat kvittas även på skattekontot om saldot på skattekontot varit negativt. Meddelandet om skattekvittningen visas då i ditt skattekontoutdrag för november. Du hittar dina uppdaterade skattekontouppgifter i webbtjänsten Skattekonto.

Ytterligare information:
Skatteåterbäring till personkunder
OP-Pohjolas anvisning om hur penningförsändelse som kommit i form av betalningsanvisning kan tas ut  (www.op.fi)