Registreringsuppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet är inte uppdaterade

Skatteförvaltningens meddelande, 22.2.2016

Registreringar som Skatteförvaltningen gjort visas i Företags- och organisationsdatasystemet med dröjsmål. Dröjsmålet beror på Skatteförvaltningens nya datasystem. Situationen uppskattas bli normal under den här veckan. Användarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av detta.

Skatteförvaltningen beklagar olägenheten.