Registreringsuppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet är nu uppdaterade

Skatteförvaltningens meddelande, 29.2.2016

Registreringar som Skatteförvaltningen gjort visas nu normalt i Företags- och organisationsdatasystemet.  Förra veckans dröjsmål med överföringen har korrigerats.

Skatteförvaltningen beklagar olägenheten.