Preliminär information om ändringar i årsanmälningarna för 2016

Skatteförvaltningens meddelande, 3.2.2016

Ändringar i korrigeringen av årsanmälningarna

Korrigeringen av årsanmälningar om löner och andra prestationer som betalas under kalenderåret 1.1–31.12.2016 ändras. Felaktiga uppgifter korrigeras så att man lämnar en ny ersättande anmälan. Om det exempelvis finns ett fel i årsanmälningsuppgifterna som gäller en löntagare, korrigera felet och lämna uppgifterna om löntagaren i fråga på nytt. Någon separat raderingsblankett behövs inte. I den ersättande anmälan ska antecknas både de uppgifter som ursprungligen var rätt samt de korrigerade uppgifterna.

Ändringen gäller endast en del av årsanmälningarna. De övriga korrigeras på samma sätt som tidigare.

Årsanmälningar som ska korrigeras på ett nytt sätt

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • Virkesköparens årsanmälan

Årsanmälningar för 2016 får lämnas elektroniskt från och med mars. Då publicerar vi också blanketterna och anvisningarna. Årsanmälningarna för 2016 ska lämnas före utgången av januari 2017.

Till följd av det nya korrigeringssättet lämnar man endast en årsanmälan om inkomsttagaren per kalenderår. I den lämnas samtidigt uppgifter för hela betalningsåret. Om man t.ex. byter bokföringsbyrå mitt under året ska den nya bokföringsbyrån lämna uppgifter om inkomsterna för hela året.

Det gamla korrigeringsförfarandet gäller om man måste korrigera uppgifter som lämnats för kalenderåret 2015. Med andra ord, alla uppgifter som gäller betalningsåret 2015 ska korrigeras genom det nuvarande korrigeringstilläggsförfarandet.                                    

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om det finns fler än fem inkomsttagare

Från betalningsåret 2016 ska arbetsgivare eller andra betalare lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem anställda. Ändringen gäller följande årsanmälningar:

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Åårsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Virkesköparens årsanmälan

Läs mer om alternativ för elektronisk årsanmälan på sidan Årsanmälan på nätet. Om man i löneräkningen har använt tjänsten för små arbetsgivare Palkka.fi, kan också årsanmälningarna skickas genom denna tjänst.