Personkundernas inkomstskatter växte med nästan 600 miljoner 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 27.10.2016

De första uppgifterna om inkomstbeskattningen 2015 finns att tillgå Skatteförvaltningen samlade in totalt 34,4 miljarder euro i inkomstskatter för samhällets behov.

Inkomstskatternas totalbelopp ökade med ca 660 miljoner euro (2,0 %) jämfört med året innan. Inkomstskatterna utgör cirka två tredjedelar av Skatteförvaltningens skatteintag.

Mera ingående analyser samt statistiska uppgifter per kommun finns på skatt.fi

Mera ingående uppgifter om beskattningen av person- och samfundskunder för skatteåret 2015 publiceras onsdagen den 9 november i Skatteförvaltningens statistikdatabas.