Pekka Ruuhonen ny styrelseordförande för Valtori

Skatteförvaltningens meddelande, 12.2.2016

Statsrådet har tillsatt en ny styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori för perioden 14.3.2016–13.3.2018. Generaldirektör Pekka Ruuhonen från Skatteförvaltningen blir ordförande för styrelsen.Valtori hör till finansministeriets förvaltningsområde och producerar IT-tjänster för alla statsförvaltningens verksamhetsområden.

Ytterligare information: