Överbelastning i supporttjänsterna för Katso och Tyvi

Skatteförvaltningens meddelande, 3.11.2016

På grund av tekniska problem har Skatteförvaltningens supporttjänster för Katso och Tyvi stockats. Därför försenas lite handläggningen av användarkoder som ansökts under slutet av vecka 43 och början av vecka 44. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in och vi försöker återställa läget snabbt.