Ogrundat debiterad fastighetsskatt på obebyggda områden som hyrts för vindkraftverksbyggande upphävs på myndighetsinitiativ

Skatteförvaltningens meddelande, 1.4.2016

Skatteförvaltningen upphäver den ogrundat för 2016 debiterade fastighetsskatten som fastställts jord- och skogsbruksidkare på obebyggda områden som 2015 hyrts för vindkraftverksbyggande.

Det nya korrigerade fastighetsskattebeslutet skickas till markägarna före den första förfallodagen.