Offentliga beskattningsuppgifter: praktisk anvisning för journalister 1.11.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 31.10.2016

Privatpersonernas inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2015 blir offentliga tisdagen den 1 november 2016 kl. 8.00. Uppgifterna kan läsas via skattebyråernas kundterminaler eller fås per telefon. För redaktionella ändamål är uppgifterna tillgängliga också i elektronisk form.

Vi deltar på Twitter i diskussionen kring beskattningen

Hela dagen pågår en aktiv diskussion på Skatteförvaltningens officiella Twitterkonto @verouutiset. Följ oss på twitter och delta i diskussionen!

Hur beställer man uppgifter

Medierna har kunnat beställa fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter på förhand. Uppgifterna kan inte längre beställas för leverans 1.11 men det går att beställa dem för senare leverans enligt separat överenskommelse.

Hur lämnas uppgifter ut

Uppgifterna levereras på ett USB-minne till den person som uppgetts i beställningen. I samband med att uppgifterna lämnas ut kontrollerar vi identiteten. Om det vid beställningstidpunkten inte ännu är säkert vem som ska avhämta uppgifterna, kontakta informationstjänsten för att ange namnet på en alternativ avhämtare.

Helsingfors: 1.11.2016 fr.o.m. kl. 8.00, adress Vääksyvägen 4

 • USB-minnen lämnas ut i entrén i den ordning som de som ska hämta uppgifterna anländer. Ett arbetsutrymme med internetuppkoppling finns reserverat för journalister fr.o.m. kl. 7.30.

Jyväskylä: 1.11.2016 fr.o.m. kl. 8.00, adress Vapaudenkatu 58 A

 • USB-minnen lämnas ut i entrén i den ordning som de som ska hämta uppgifterna anländer.

De representanter för medier som inte hämtar ett USB-minne i Helsingfors eller Jyväskylä får de beställda uppgifterna inom loppet av den 1 november via säker e-post. Kontakta informationstjänsten för mer information om hur man skapar en säker e-postförbildelse. Uppgifterna skickas under morgonen men vi kan inte garantera att det sker exakt kl. 8.00.

Uppgifter per telefon

Medier och privatpersoner kan be om offentliga uppgifter per telefon. Telefonservicen har öppet mån–fre kl. 9–16.15.

 • Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 002 (betjäning på finska) och 029 497 003 (betjäning på svenska)
 • Samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 006 (betjäning på finska) och 029 497 007 (betjäning på svenska)

Kundbetjäning på skattebyråerna 1.11.2016

Skattebyråernas huvudkontor har kundterminaler för journalisters behov 1.11 kl. 8.00–9.00. Information om byråerna och antalet kundterminaler finns på skatt.fi (tabellen endast på finska).

Efter att kundbetjäningen öppnas kl. 9.00 på Skatteförvaltningens övriga kontor finns kundterminaler även där. Information om samtliga byråerna och antalet kundterminaler i dessa finns på skatt.fi (tabellen endast på finska).

Uppgifterna om samfund på skatt.fi

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för samfund publiceras den 1 november kl. 8.00 på skatt.fi i formaten PDF och CSV frånsett bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och begränsat skattskyldiga dödsbon.

Statistik över inkomstbeskattningen för år 2015

Statistik och statistisk analys om inkomstbeskattningen för 2015 publiceras den 27 oktober kl. 8.00 på skatt.fi. Statistiken visar bland annat hur skattebelopp, skatteåterbäringar och kvarskatter utvecklats.

Sakkunniga som ger ytterligare information till medier

Allmänna frågor om beskattningen

 • Markus Kautto, överinspektör 029 513 1941 (speciellt beskattning av personkunder)
 • Kari Aaltonen, ledande jurist 029 512 3893 (speciellt beskattning av företagskunder)

Frågor som gäller statistik, frågor som gäller uppgifterna om samfund

 • Riitta Ijäs, överinspektör 029 512 4134
 • Aki Savolainen, huvudanalytiker 029 512 7743

Frågor om uppgifternas offentlighet och sekretess

 • Helena Hynynen, ledande sakkunnig 029 512 4045
 • Taito von Konow, överinspektör 029 512 4165

Frågor som gäller utlämnande och leverans av uppgifterna, beställning av uppgifter i elektronisk form:

 • Mika Luttinen, överinspektör 029 513 3671
 • Ulla-Maija Heikkilä, informationstjänstchef 029 512 4198

Allmänna frågor om Skatteförvaltningen

 • Mikko Mattinen, kommunikationsdirektör 029 512 5048
 • Kommunikationsenhetens betjäningsnummer för medierna 029 512 5200

Uppgifterna om inkomstbeskattningen blir offentliga enligt läget då beskattningens slutfördes. Eventuella senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga.

Mer information om offentliga beskattningsuppgifter: