Observera avvikande frister för företagsbeskattningen kring årsskiftet

Skatteförvaltningens meddelande, 13.12.2016

Kring årsskiftet finns det många avvikande datum som har påverkan i synnerhet på anmälningen av företags skatter på eget initiativ. Denna artikel sammanfattar datumen för skatter på eget initiativ och andra avvikelser som orsakas av ett serviceavbrott vid utgången av året.

Ansök om Katso-kod eller auktorisera i god tid din bokföringsbyrå för elektronisk kommunikation. Deklarationerna av skatter på eget initiativ ska lämnas in elektroniskt för skatteperioderna år 2017. Läs mer om den elektroniska deklarationsskyldigheten

December 2016

ma ti ke to pe la su
      1.12. 2.12. 3.12. 4.12.
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12.
19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12.
26.12. 27.12. 28.12 . 29.12. 30.12. 31.12.  

8.12. 

Periodskattedeklarationen på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen denna dag.

Deklarera

  • Mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för oktober 2016
  • Arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november 2016

12.12.

Lämna uppgifterna till periodskattedeklarationen elektroniskt (skatt.fi/skattekonto)

Deklarera och betala

  • Mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för oktober 2016
  • Arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november 2016

Sista dagen att göra ett skattekort för 2016 på nätet (skatt.fi/skattekort)

14.12.

Du kan göra ett skattekort för 2017på nätet (skatt.fi/skattekort) 

OBS! Du får skattekortet 2017 skickat hem till dig i januari, och kortet träder i kraft den första februari 2017

16.12.

Om du deklarerar på papper, lämna uppgifterna till periodskattedeklarationen senast denna dag

 20.12. 

Lämna in november månads sammandragsdeklaration för moms på försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder.

Skattekontoutdraget visas på nätet (skatt.fi/skattekonto)

22.12.

Uppgifterna till periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms såväl som korrigeringsuppgifter kan lämnas in elektroniskt senast denna dag. De sista inlämningsdagarna för deklarationerna har redan gått tidigare i december, men om du inte lämnat in deklarationen eller om du behöver korrigera den är det ännu möjligt.

Dessa uppgifter kan inte lämnas in elektroniskt under perioden 23–31.12. I webbtjänsten Skattekonto slutar deklareringen på grund av avbrottet redan på eftermiddagen den 22 december.

Du påförs inga förseningsavgifter för perioden 23.12–12.1.

Du kan lämna in deklarationer och anmälningar via Ilmoitin.fi och i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster fr.o.m. 1.1. I MinSkatt som ersätter Skattekontot kan du lämna in anmälningar och deklarationer fr.o.m 3.1.

Om din betalning på skattekontot var oavsiktlig eller obefogad, gör en återbäringsbegäran senast kl 16:00 på webbtjänsten Skattekonto (www.skatt.fi/skattekonto). I MinSkatt som ersätter Skattekontot kan du be om återbäring fr.o.m. 3.1.

27.12.

I företags- och organisationsdatasystemet kan du lämna in uppgifter till etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar, men de förmedlas inte till Skatteförvaltningen under perioden 27.12–3.1. FO-nummer beviljas dock till nya företag under nämnda period.

Skatteförvaltningen börjar föra in registreringar i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret 4.1. Uppgifter som lämnats till Patent- och registerstyrelsens handels- och stiftelseregister uppdateras normalt.

Alla skattekontokunder får ett extra skattekontoutdrag. Det levereras endast elektroniskt till webbtjänsten Skattekonto och är färdig att läsas 28.12.2016.

28.12.

Sista dag att få skattekort för 2016 per telefon eller på skattebyrån. Kontaktuppgifter

Webbtjänsten Skattekonto övergår till läsläge.  Du kan läsa och skriva ut kontoutdrag och alla meddelanden som skickats via tjänsten. Kontotransaktioner visas inte längre. Kontoutdragen överförs inte till MinSkatt. Du kan läsa och skriva ut kontoutdragen i webbtjänsten Skattekonto ända fram till 6/2017.

29.12.

Skatteförvaltningens kundbetjäning är stängd 29.12–2.1 och våra elektroniska tjänster fungerar endast delvis.

Läs mera om vilka skatteärenden du kan sköta under nämnda tid

Du kan betala samtliga skatter som vanligt också under serviceavbrottet 29.12-2.1. Inbetalningen av skatten gör att dröjsmålsräntan upphör att kumulera. Skattekontoreferensen tas ur bruk. Fr.o.m. 2017 ska skatterna på eget initiativ betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ. Det tidigare referensnumret för skattekontot fungerar dock tills vidare efter årsskiftet och betalningarna allokeras rätt. Det lönar sig dock att ta den nya referensen för skatter på eget initiativ i bruk så snart som möjligt. Det nya referensnumret får du 3.1.2017 i MinSkatt.

Man kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret under perioden 29.12–5.1.

Man kan inte få ett skatteskuldsintyg för perioden 29.12–5.1. Du kan beställa ett skatteskuldsintyg i webbtjänsten. Du får intyget efter 9.1.

 Januari 2017

ma ti ke to pe la su
            1.1.
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1.
9.1. 10.1 11.11. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
30.1. 31.1.          

2.1.

Skatteförvaltningens kundbetjäning är stängd 29.12–2.1 och våra elektroniska tjänster fungerar endast delvis. Läs mera om vilka skatteärenden du kan sköta under nämnda tid

 3.1.

Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt  öppnas. I MinSkatt kan du deklarera och betala skatter på eget initiativ. MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto.

Det blir inga ändringar i inloggningen, utan du loggar in i MinSkatt på samma sätt som i den nuvarande webbtjänsten Skattekonto.

Kunderna behöver inte göra några ändringar i sina Katso-auktoriseringar eftersom auktoriseringarna som beviljats för Skattekonto fungerar också i MinSkatt. I MinSkatt visas med de nuvarande Katso-behörigheterna dock mera uppgifter än tidigare. Företagets MinSkatt –behörighet visar alla uppgifter i MinSkatt. Jämfört med webbtjänsten Skattekonto visar MinSkatt också de skatter som är i indrivning samt brev som skickas till kunden.

Ny företagare: Referensnumret för skatter på eget initiativ och skatteperioden visas i MinSkatt.

 9.1.

Lämna in uppgifterna till periodskattedeklarationen på papper. Periodskattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen denna dag.

Deklarera

  • Mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2016
  • Arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2016
  •  12.1. 

Lämna in uppgifterna elektroniskt via MinSkatt, Ilmoitin.fi eller i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster. I MinSkatt kan du också betala skatten. 

Deklarera

  • Mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2016
  • Arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2016

Det förekommer förseningar vid utbetalningen av återbäringar till företagskunder. Efter serviceavbrottet börjar återbäringar betalas fr.o.m. 12.1.

20.1.

Lämna in december månads sammandragsdeklaration för moms på försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder

31.1.

I MinSkatt kan du se sammandraget (tidigare skattekontoutdrag). Det första sammandraget görs 31.1.2017 och kan läsas 1.2.2017 i MinSkatt.

Om skatten inte har betalats, visar MinSkatt och sammandraget en anmärkning om obetalda skatter som förfallit till betalning.

Läs mera

Ändringar i beskattningen år 2017

Vilka skatteärenden kan du sköta under perioden 29.12-2.1 (serviceavbrottet)?

Företagskundens samtliga viktiga datum