Obetalda skatter på skattekontot införs inte under slutet av året i skatteskuldsregistret

Skatteförvaltningens meddelande, 23.11.2016

I november och december 2016 överförs obetalda skattekontoskatter inte till indrivning på grund av Skatteförvaltningens datasystemreform. Obetalda skatter på skattekontot införs inte under slutet av året i skatteskuldsregistret eftersom det skulle förutsätta att skatteskuldsraten måste tas bort från skattekontot för indrivning.

Skatteskuldsregistrets innehåll kommer att ha den situation som lagen förutsätter också när skattekontoskatter inte införs i registret. Aktuellaste uppgifter om obetalda skatter kan ses på skatteskuldsintyget. Skatteskuldsintyg kan beställas i webbtjänsten (skatt.fi/skatteskuldsintyg). Skatteskuldsintyget skickas till den adress som Skatteförvaltningen har för kunden. På grund av Skatteförvaltningens serviceavbrott levereras inga skatteskuldsintyg för perioden 29.12.2016–5.1.2017.

På grund av serviceavbrotten tas inte heller periodskattedeklarationer emot 23.12.2016–3.1.2017. Om kunden har införts i skatteskuldsregistret på grund av deklarationsbrister kan kunden inte korrigera dem under denna period. Deklarationer av skatter på eget initiativ kan lämnas in i MinSkatt fr.o.m. 3.1.2017.