Nya egenskaper i webbtjänsten Katso

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2016

Under våren 2016 har i tjänsten lanserats vyn Hantera auktoriseringar där man kan söka, upphäva och kopiera auktoriseringar för organisationer och anställda.

Kunder har redan länge önskat lättare hantering av auktoriseringar i webbtjänsten Katso. Exempelvis bokföringsbyråer och disponentföretag vars anställda vanligtvis kan ha ett stort antal allokerade auktoriseringar från kundföretag har nytta av den nya egenskapen.

I vyn Hantera auktoriseringar kan man söka och upphäva auktoriseringar och kopiera dem från en anställd till en annan. Detta kan utnyttjas t.ex. då en anställd blir alterneringsledig eller är borta en längre tid och vikaren behöver likadana auktoriseringar för e-tjänsterna. Med kopieringsfunktionen kan flera till en anställd allokerade auktoriseringar kopieras till en annan anställd.

Anvisningar finns på sidan www.skatt.fi >  Detaljerade skatteanvisningar >  Elektronisk kommunikation >  Katso-autentisering > Användarens manualer > Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.

Skatteförvaltningens Svarsbank eller Katso-kundsupporten, 029 497 041 hjälper i frågor som gäller hantering av auktoriseringar. Respons om webbtjänsten Katso och utvecklingsförslag kan ges via responsblanketten i skatt.fi.