Ny statistik i databasen: statistik över näringsskatter publiceras första gången i denna omfattning

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2016

Skatteförvaltningen har publicerat mer detaljerad statistik över beskattningen av personer och samfund. År 2015 uppgick företagens omsättning till sammanlagt 403,7 miljarder euro (-1,6 %). Personkundernas skattepliktiga inkomster 2015 var sammanlagt 134,2 miljarder euro.

Man kan söka information på många sätt i databasen, bl.a. enligt landskap eller kommun.

Samfundskunder: Omsättningen hos 845 storföretag utgjorde 56,2 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning.

En omsättning på minst 50 miljoner euro nåddes av 845 storföretag. Dessa storföretags omsättning på 226,9 miljarder euro utgjorde 56,2 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning. Medelstora företag (antal 2 919) hade en sammanlagd omsättning på 61,4 miljarder euro. Hos småföretagen (antal 11 637) var värdet av den sammanlagda omsättningen lägst, 49,2 miljarder euro. Snittvärdet var 4,2 miljoner euro. De flesta företagen, runt 310 600, var s.k. mikroföretag och deras omsättning var sammanlagt 54,7 miljarder euro och i snitt cirka 176 100 euro.

Hos samfundskunder togs sammanlagt 4,5 miljarder euro ut i inkomstskatt skatteåret 2015. Detta var mer än 60 miljoner euro (+1,5 %) mer än 2014. Sammanlagt 110 000 samfund betalade inkomstskatt 2015 (+ 1,3 %). När man ser på hur samfundsskatten fördelas enligt storlek kan man konstatera att storföretagen betalade totalt 39 % av den sammanlagda samfundsskatten. De medelstora företagens andel av samfundsskatten var 13,4 %, småföretagens 13,2 % och mikroföretagens 16,2 %. Den resterande andelen på 18,2 % beror på att omsättningen inte statistikförs för alla företag som betalar samfundsskatt.

Personkunder: inkomstklassen 35 000–54 999 betalar mest skatt

År 2015 hade nästan 4,8 miljoner personkunder skattepliktiga inkomster. Personkundernas skattepliktiga inkomster 2015 var sammanlagt 134,2 miljarder euro, vilket var 1,8 procent mer än 2014. Antalet mottagare av skattepliktiga inkomster ökade med 1,2 procent.

Mest skatter och avgifter flöt in från personkunderna i inkomstklassen 35 000–54 999. Denna inkomstklass betalade ifjol 29,0 % av alla inkomstskatter, cirka 8,8 miljarder euro. I inkomstklassen ingår 19,2 % (887 000) av personkunderna. Inkomstklasserna under 34 999 euro betalade 2015 en något lägre andel av skatterna än 2014. År 2015 betalade de 29,1 % av personkundernas sammanlagda inkomstskatt. Däremot ökade skatterna något hos dem som förtjänade mer än 75 000 euro (4,1 % av personkunderna). Dessa stod för nästan 27 % av skatterna.

Statistiska publikationer

Skatteförvaltningens och Statistikcentralens statistiksamarbete ingår i en större reform av Skatteförvaltningens statistikföring. Samarbetet garanterar en mera omfattande statistik samt möjliggör en bättre service för dem som behöver statistik genom det nya databasbaserade programmet PX-Web.