Ny information om den grå ekonomin: Tobaksskatt och grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2016

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt grå ekonomi i samband med tobaksskatt och hur godkända upplagshavare skött sina skyldigheter. Dessa företag har skött sina skyldigheter relativt väl, och det verkar vara andra än godkända upplagshavare som utövar grå ekonomi relaterad till tobaksskatt. Den icke-statistikförda konsumtionen av cigarretter bedöms vara 13–15 % av totalkonsumtionen.

Samtliga Skatteförvaltningens sakkunnigartiklar som Enheten för utredning av grå ekonomi gett ut finns på webbsidan Sakkunnigartiklar om grå ekonomi.