Ny information om den grå ekonomin: Skulder på arbetspensionsförsäkringsavgifter

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2016

Enheten för utredning av den grå ekonomin har ställt samman en utredning om skulder på arbetspensionsförsäkringsavgifter. Företag som har skulder i form av obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter har ofta förbisett och försummat även andra lagstadgade förpliktelser. Typiskt för dem är också att de har skulder till flera fordringsägare.

Samtliga Skatteförvaltningens sakkunnigartiklar som Enheten för utredning av grå ekonomi gett ut finns på webbsidan Sakkunnigartiklar om grå ekonomi.