Ny information om den grå ekonomin: Konsumentkreditgivare, inkassobyråer, pantlåneinrättningar och hittegodsbyråer

Skatteförvaltningens meddelande, 16.2.2016

Enheten för utredning av grå ekonomi har studerat bl.a. hurdana förutsättningar företag som erbjuder konsumentkrediter har att uppfylla registreringsskyldigheten. Därtill har undersökts hur företag som registrerats hos regionförvaltningsverket sköter sina förpliktelser med tanke på bekämpningen av den grå ekonomin.

Samtliga Skatteförvaltningens sakkunnigartiklar som Enheten för utredning av grå ekonomi gett ut finns på webbsidan Sakkunnigartiklar om grå ekonomi.