Ny information om den grå ekonomin: Fastighetsförmedling

Skatteförvaltningens meddelande, 22.3.2016

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt förutsättningarna för registrering hos företag som bedriver fastighetsförmedling. Hur förmedlingsföretagen sköter sina förpliktelser har undersökts med fokus på bekämpningen av den grå ekonomin. I nuläget är det inte ett villkor för registrering att företagen fullgjort sina förpliktelser som gäller skatter och andra lagstadgade avgifter. Ändring i detta föreslås.

Samtliga Skatteförvaltningens sakkunnigartiklar som Enheten för utredning av grå ekonomi gett ut finns på webbsidan Sakkunnigartiklar om grå ekonomi.