Momslättnaden vid den nedre gränsen beräknas enligt de gamla gränserna i periodskattedeklarationer för år 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2016

Gränsen för momsfri verksamhet höjdes i årsskiftet från 8 500 till 10 000 euro och den övre gränsen för omsättning som berättigar till skattelättnad höjdes från 22 500 till 30 000 euro. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare. Momslättnaden vid den nedre gränsen beräknas enligt de gamla gränserna i periodskattedeklarationer för år 2015.

För månads- och kvartalsdeklaranternas del ska de sista periodskattedeklarationerna för 2015 som lämnas in på papper vara framme på Skatteförvaltningen den 8 februari. E-deklarationerna ska lämnas in senast den 12 februari 2016. Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för i fjol den 29 februari 2016.

Uppgifterna om momslättnaden vid den nedre gränsen lämnas i punkterna 315, 316 och 317 på periodskattedeklarationerna.

Om omsättningen uppgår till högst 8 500 euro är företagets lättnad hela det momsbelopp som redovisas för räkenskapsperioden. Om omsättningen är större än 8 500 euro men mindre än 22 500 euro beviljas lättnaden på en del av momsen. Då beräknas beloppet för momslättnaden vid den nedre gränsen med följande formel:

skatten – (omsättningen – 8 500 e) x skatten / 14 000