Medietjänstens telefonnummer vid Skatteförvaltningen ändras 25.4.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 25.4.2016

Medietjänstens nya telefonnummer finns på adressen skatt.fi/mediatjänsten. Vi betjänar medier vardagar kl. 9:00–16:00

Medietjänstens nya telefonnummer vid Skatteförvaltningen:

  • Medietelefon, personbeskattningens kommunikation: tfn 029 512 5203
  • Medietelefon, företagsbeskattningens kommunikation, tfn 029 512 5201
  • Medietelefon, skatteuppbördens kommunikation, tfn 029 5122 317
  • Medietelefon, Skatteförvaltningens kommunikation, tfn 029 512 5200

De nya telefonnumren utgör en del av Skatteförvaltningens omfattande telefonreform då statens gemensamma företagsnummer som börjar med 029 tas i bruk.

Läs mer om ändringar i telefonnumren: