Lanseringen av e-tjänsten Bokslut 2.0 uppskjuts

Skatteförvaltningens meddelande, 23.11.2016

Lanseringen av Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma e-tjänst Bokslut 2.0 som utnyttjar filformatet XBRL uppskjuts till början av 2017. Avsikten var att öppna tjänsten för en begränsad målgrupp inom 2016 men lanseringen måste skjutas upp för att garantera tjänstens funktionalitet och kvalitet.

I den kommande tjänsten kan företag med ett och samma bokslut i formatet XBRL uppfylla sina deklarations- och anmälningsskyldigheter till både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen.