Kundjuryer för bokföringsbyråer på sex orter

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2016

Skatteförvaltningens och bokföringsbyråernas samarbete fortsätter i de nya kundjuryerna. Juryerna erbjuder en möjlighet att delta i att utveckla Skatteförvaltningens tjänster och verksamhet.

För den nya verksamhetsperioden 2016–2018 valdes medlemmar till kundjuryerna för bokföringsbyråer på sex orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa och Uleåborg. 

Via juryerna får Skatteförvaltningen respons och utvecklingsförslag vad gäller tjänster, handledning och förfaranden. Jurymedlemmarna deltar i utvecklingsarbetet även så att de exempelvis fungerar som testpersoner när webbtjänster uppdateras eller nya tjänster utvecklas. Med juryernas hjälp lär Skatteförvaltningens anställa även känna sina kunder allt bättre och utveckla tjänsterna enligt kundernas behov. 

I kundjuryerna deltar för närvarande 57 bokföringsbyråer, såväl stora som små. Vid juryernas sammankomster har Skatteförvaltningen representerats av anställda från den lokala skattebyrån och företagsskattebyrån samt från skatteuppbörden och skatterevisionen. Juryerna sammankommer två gånger om året.

Möjligheten att delta i utvecklingen av Skatteförvaltningens verksamhet och tjänster med tanke på bokföringsbyråerna ansågs också vara viktig. De tidigare medlemmarna har uppskattat en bra och öppen diskussion samt utbyte av åsikter och erfarenheter.  

Tilläggsuppgifter: linjechef Leena Herkama tfn 029 5127 002

Bokföringsbyråer som deltar i kundjuryerna:

Helsingfors: Helsingin Tilikeskus Oy, Taloushallinnon palvelutoimisto Jääskeläinen Oy, Tilipalvelu TJ Oy, HM-Tilipalvelu Oy, Hamarin Tilipalvelu Ky, Tilitoimisto FaktaCount Oy, Aallon Tilitoimisto Oy, Tilitoimisto T.Sundquist ja R.Olin Ky, Accounting Services Tilimatic Oy, Administer Oy och Count Deal Oy

Åbo: Tili-Vinkki Oy, Tilitoimisto Suomalainen Oy, Tili-Koivu Oy, Tilitoimisto Anne Aulio-Hietanen, Administer Oy, Tili-Turunen Oy, Kirjanpitopalvelu Sami Siipola, Tili-Seno Oy, Euran Yritystilit Oy och Salon Tilitieto Oy

Tammerfors: Barikki Oy, Homeros Oy, A-Tili Oy, LPH-Tilit Oy, Yrityspalvelu Protilit Oy, Tilihonka Ky, Tilipalvelu Rantalainen Oy, Tilipalvelu Termina Oy, Mani Taloushallinto Oy och Taloushallintopalvelut Kirsi Kaakkomäki

Kuopio: Kuopion Ykköstilit Oy, Tilitoimisto Jere Rautakoski Ky, Tilitoimisto Eero Heinonen, Silenna Oy, Tilisavotta Oy, ProAgria Pohjois-Savo ry, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy, Tilitoimisto Vahtivuori och Tilipalvelu Skolleri Oy

Vasa: Suupohjan Toimistopalvelu Oy, Rantalainen&Haukkala Oy, MK Yrityspalvelut Oy, Tilitoimisto Pertti Kulju Oy, Ilmajoen Yrityspalvelu Oy, Yrityspalvelu Hollström Oy, Tilitoimisto Jokinen Oy och Tietokauha Oy

Uleåborg: BigBag Oy, Tilipalvelu Tilit Tasan Oy, Tilitoimisto Simo Salonen Oy, Tilitoimisto Economic Capital Oy, Yrityspalvelu AKTOR Oy, Sallaiset Tilit Ky, Talouspalvelut Helmitaulu Oy, Talenom Oyj och Kajaanin Tilitaito Oy.