Kom och lyssna hur beskattningen ändras år 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 7.11.2016

Det träder i kraft stora ändringar i beskattningsförfaranden vid ingången av 2017. Ändringarna gäller i synnerhet dem som deklarerar och betalar skatter på eget initiativ, som t.ex. moms och arbetsgivarprestationer. Inspelning av kommande ändringar och av den nya webbtjänsten MinSkatt kan ses fr.o.m. 12.12.

Målgrupp: företagare och andra som deklarerar skatter på eget initiativ, t.ex. tillfälliga arbetsgivare

Programmet:  

  • Vad ändras i beskattningen 2017?
  • MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto

Läs mera på sidan Ändringar i beskattningen 2017