Katso-versionsmeddelande 26.5.

Skatteförvaltningens meddelande, 26.5.2016

Katso-versionsmeddelande 26.5

En ny version av webbtjänsten Katso lanserades 26.5.2016.

Det har gjorts en ändring i aktiveringen av en ny engångslösenordslista. När en ny engångslösenordslista skrivs ut i vyn Kodens uppgifter i webbtjänsten Katso behöver den inte längre aktiveras separat genom att ange koden i listan. Listan aktiveras automatiskt i samband med att den skrivs ut.

Vid inloggning i e-tjänsten ska engångslösenordslistan fortfarande aktiveras efter att den skrivits ut.

Anvisningar finns på sidan www.skatt.fi >  Detaljerade skatteanvisningar >  Elektronisk kommunikation >  Katso-autentisering > Användarens manualer > Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.