Katso-versionsmeddelande 23.2

Skatteförvaltningens meddelande, 23.2.2016

En ny version av webbtjänsten Katso lanserades 23.2.2016.

I tjänstens vy Hantera auktoriseringar kan företagets huvudanvändare och sekundära huvudanvändare nu kopiera auktoriseringar som allokerats åt en arbetstagare till en annan arbetstagare.

Anvisningar finns på sidan www.skatt.fi >  Detaljerade skatteanvisningar >  Elektronisk kommunikation >  Katso-autentisering >  Användarens manualer > Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.