Katso-versionsmeddelande 21.4.

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2016

En ny version av webbtjänsten Katso lanserades 21.4.2016.

I tjänstens vy Hantera auktoriseringar har tagits i bruk

  • allokering av auktoriseringar, där företagets huvudanvändare och sekundära huvudanvändare kan allokera till en anställd i sänder flera auktoriseringar som organisationen fått och
  • kopiering av beviljade auktoriseringar, där företagets huvudanvändare och sekundära huvudanvändare kan kopiera till en anställd beviljade auktoriseringar till en annan anställd.

Huvudanvändarna och sekundära huvudanvändarna listas dessutom i vyn Uppgifter i sektionen Organisation i webbtjänsten.

Anvisningar finns på sidan www.skatt.fi >  Detaljerade skatteanvisningar >  Elektronisk kommunikation >  Katso-autentisering > Användarens manualer > Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.