Katso har fått en ny ingångssida

Skatteförvaltningens meddelande, 12.12.2016

Katso har fått en ny ingångssida 13.12.2016. Visualiteten är nu bättre och bl.a. de viktigaste funktionerna syns tydligare.