Intensiv skattekontroll av taxi- och frisörsbranscher börjat

Skatteförvaltningens meddelande, 14.3.2016

Skatteförvaltningen har inlett skatterevisioner inom taxi- och frisörsbranscherna runt om i landet. Med branschspecifika kontrollbesök kan man effektivt minska grå ekonomi. Samtidigt förbättras verksamhetsförutsättningarna för de företag som handlar hederligt.

Under de senaste åren har Skatteförvaltningen genomfört riktade revisioner till bl.a. bygg- och restaurangbranscherna. I år tar vi framför allt taxi- och frisörsbranscherna under granskning. Erfarenheten har visat oss att man med branschspecifika kontrollbesök kan effektivt minska grå ekonomi.

Skatterevisionens resurser fokuseras på intensiv skattekontroll av branscher där det mest förekommer grå ekonomi. Den kan ta olika former, också som ett typiskt fenomen inom endast en viss bransch.  Med skatterevisioner ingriper vi i en eventuell osund konkurrens inom branschen.

I samband med kontrollbesöken granskar skatterevisorerna företagarens bokföring och bekantar sig med rörelsen. Ytterligare handleder de företagare att sköta sina skattefrågor rätt. Målsättningen är att hjälpa företagaren att agera rätt i fortsättningen. Undersökningsresultat visar att företagens erfarenheter av skatterevisioner är positiva och samarbetet med skatterevisorer gått smidigt.