Inkomstbeskattningsuppgifterna för 2015 offentliggörs

Skatteförvaltningens meddelande, 1.11.2016

Beskattningen för skatteår 2015 är slutförd. Inkomstskatterna utgör cirka två tredjedelar av Skatteförvaltningens skatteintag.

Under skatteåret insamlade Skatteförvaltningen 34,4 miljarder euro i inkomstskatter för samhället. Inkomstskatternas totalbelopp växte med ca 660 miljoner euro (+2,0 %) jämfört med föregående år. 

Informationen om inkomstbeskattningen av fysiska personer och samfund är offentlig i Finland.

Mera ingående analyser samt statistiska uppgifter per kommun finns på skatt.fi

Mera ingående uppgifter om beskattningen av person- och samfundskunder för skatteåret 2015 publiceras onsdagen den 9 november i  Skatteförvaltningens statistikdatabas .

Enkla processer för skattebetalare och jämnt skatteutfall också i fortsättningen

Enligt undersökningar är finländska företag och skattebetalare plikttrogna och vill sköta sina skatteärenden rätt. Denna positiva attityd är mycket viktig för skatteutfallet. För att utfallet av skattemedlen ska vara så rätt som möjligt ser Skatteförvaltningen till att det blir ännu lättare för kunderna att agera rätt och minimerar möjligheterna att agera fel.

Följ diskussionen under skattedagen och de bästa statistikbitarna på Skatteförvaltningens twitterkonto @verouutiset.