Ingen överlåtelseskatt på inlösningspriset för en tomtdel

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2016

Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar beskattningspraxisen.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut hör inte tomtdelens inlösningspris och kostnaderna som delägaren förorsakats av betalningen av inlösningspriset till det vederlag som ligger som grund för överlåtelseskatten (HFD:2016:6).

Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till om man till det vederlag som ligger som grund för överlåtelseskatten som hänför sig till köpet av bostadsaktier också ska räkna in de poster som köparen av aktierna kan betala antingen då byggnaden blir färdig eller senare åt bostadsaktiebolaget för att lösa in tomten. Genom att inlösa tomtdelen befrias köparen i framtiden från skyldigheten att betala vederlag som hänför sig till tomthyran.

Ansök om återbäring av överlåtelseskatt

Om du har betalat överlåtelseskatt på inlösningspriset för en tomtdel och på kostnader som förorsakats av betalningen av inlösningspriset kan du anhålla om återbäring av den obefogat betalda överlåtelseskatten. Skatteförvaltningen betalar ränta på skatten som återbärs.

Bostadsaktiebolaget är förpliktat att betala överlåtelseskatten när det inlöser tomtdelen åt sig. Enligt beslutet återbärs inte överlåtelseskatten som bostadsaktiebolaget har betalat för att lösa in tomten.

Ansök om återbäring med blanketten (Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt 6017r)

Bifoga till ansökan handlingarna där grunden för skatten och skattebeloppet som du har betalat framgår.

Ytterligare information om återbäring av överlåtelseskatt